Boggom en Voetsek
Boggom en Voetsek Released in: 1981
Nkosi Sikelel' iAfrika
Nkosi Sikelel' iAfrika Released in: 1897
Llums de colors
Llums de colors Released in: 1997
Burnt by the Sun
Burnt by the Sun Released in: 1937
Because I Miss You
Because I Miss You Released in: 2013
AIDS
AIDS Released in: 1999
Abra Kadabra
Abra Kadabra Released in: 2012